IDEE   NOWEGO   SPOŁECZEŃSTWA

 Strona główna Opinie Spis treści

 

 

 (5) Pragmatyczne zasady przetrwania

            W dotychczasowych czterech odcinkach tego wydawnictwa przedstawiona została wizja czekającej nas przyszłości: zmian i zagrożeń globalnych a także niewyobrażalna perspektywa dalszego rozwoju cywilizacyjnego. Nasuwa się pytanie,: co robić czy w ogóle można coś zrobić dla uniknięcia nadciągającej Apokalipsy?

            Zagrożone jest przetrwanie życia na planecie, a jest to sprawa dotycząca każdego z nas osobiście. Bo żeby przetrwała jednostka ludzka, musi przetrwać zbiorowość narodowa dająca jej oparcie i poczucie tożsamości; żeby przetrwał naród, musi przetrwać ludzki gatunek. Żeby zaś przetrwał    gatunek, musi przetrwać ta część biosfery, którą nazywamy naturalnym otoczeniem (Natural Environment) człowieka. Planetarny kryzys globalny jest załamaniem się zarówno światowego systemu stosunków międzyludzkich jak i naszego naturalnego środowiska: światów roślin i zwierząt czyli biocenoz oraz systemu klimatycznego. Istnienie zrównoważonego systemu ewoluujących zasobów wolnej przyrody i sprzyjających warunków klimatycznych jest warunkiem przeżycia ludzkości, toteż:

Pierwszą zasadą odpowiedzialnej polityki czyli polityki przetrwania jest przywrócenie środowisku naturalnemu  zakłóconej równowagi.

            Od kilkudziesięciu już lat zasadę tę usiłują wcielać w życie pro-ekologiczne organizacje pozarządowe; wyspecjalizowane instytuty naukowe  badają zmiany globalne i wydają raporty ostrzegające przed zagrożeniami. Od czasu słynnej konferencji międzynarodowej w Rio de Janeiro w 1992r. sprawę ratowania środowiska naturalnego (tylko w interesie ludzi) uznały za swoją także rządy krajów zrzeszonych w ONZ; niestety przyjęte rezolucje, a także zalecenia późniejszych konferencji m. in. konferencji w Kioto nie są realizowane. Na drodze stoją gospodarcze, polityczne i ideologiczne monopole władzy współczesnego świata.

            Z perspektywy czasu nie można mieć wątpliwości, że kryzys środowiska naturalnego szybko zmierza ku nieodwracalnej katastrofie, zbliżając się do punktu, w którym sama przyroda zacznie przywracać równowagę, tępiąc ludzki gatunek, jako czynnik sprawczy załamania się biosfery.

            Dlaczego dotychczasowa działalność pro-ekologiczna jest nieefektywna? Nie da się na to pytanie opowiedzieć z zachowaniem obłudnej „political correctness”, trzeba powiedzieć brutalnie: człowiek zabija środowisko naturalne przemocą i nie można oczekiwać że to się zmieni, jak długo stosunki między ludźmi oparte będą na przemocy fizycznej (politycznej, militarnej), na władzy monopolistycznego kapitału lub na monopolu indoktrynacji ideologicznej;

            Rewolucja przeciwko tej przemocy, o świat solidarności ludzkiej wybuchła w 1905roku w Rosji carskiej i od tego czasu ta rewolucja nadal trwa, przechodzą tylko generacje, zmieniają się ideologie i nazwy: anarchizm, socjalizm, komunizm, głęboka ekologia, antyglobalizm - to są wszystko przejawy jednego szerokiego nurtu. Do rewolucji globalnej nawiązują raporty dla Klubu Rzymskiego a ostatnio nowi „Globalni Zieloni”. Ich deklaracja : Charter of the Global Greens Canberra 2001 „definiuje , co oznacza być „Zielonym” w nowym tysiącleciu” <efgp@europol.en.int>            

            I niezależnie od tego, że kolejne fale tej rewolucji pojawiają się jako odrębne ruchy, na zasadzie negacji poprzedniej fali, z dzisiejszej perspektywy historycznej nie można mieć wątpliwości, że jest to ta sama rewolucja prawdziwie globalna, najdłużej trwająca w dziejach świata. I będzie trwać tak długo, dopóki cel nie zostanie osiągnięty: aż identyfikator wszystkich systemów przemocy przystosuj się do mnie lub zgiń zostanie zastąpiony identyfikatorem systemu partnerskiego, będącym zarazem najstarszym przykazaniem religijnym: żyj i daj żyć drugiemu. Zatem:

            Drugą zasadą odpowiedzialnej polityki, jako polityki przetrwania jest przekształcenie monopoli władzy w stosunki partnerskie. Alternatywą jest zagłada naszego gatunku więc podejmiemy wyzwanie, bo człowiek nigdy godzi się biernie z zagładą.

            Wyzwanie, to ostatnio podjął komunizm, lecz mu nie sprostał. Komunizm powstał jako ruch uciemiężonych, dążących do wolności i sprawiedliwości a doprowadził do ideologicznej i policyjnej dyktatury ponieważ oparł się na fałszywych przesłankach:

1.      że prywatna własność jest źródłem przemocy;

2.      że człowiek jest istotą „racjonalną”, kierującą się logiką a nie instynktami jak. np. chciwość i strach oraz wyuczonymi odruchami;      

3.      że zasoby przyrody są niewyczerpane.

Z fałszywych przesłanek wypływają fałszywe wnioski i komunizm poniósł tego konsekwencje, ale wielkie wyzwanie historyczne zniesienia istniejącej asymetrii stosunków społecznych, pozostało.

            Bogaci doświadczeniem historycznym zdobywanym drogą prób i błędów podejmujemy to wyzwanie. Sformułujemy na nowo przesłanki ruchu Pierwszej Rewolucji Globalnej jako Rewolucji Przetrwania  w przekonaniu, że będzie to punkt zwrotny i kamień milowy na drodze rozwoju cywilizacyjnego mieszkańców tej planety. Równolegle do nas działają inne ośrodki w różnych krajach; mamy ambicję stać się małym kamykiem, który uruchomi lawinę. Jest nas już bardzo wielu na świecie, choć działamy jeszcze w rozproszeniu.

            Takiego zadania nie mogą wykonać ludzie nieuzbrojeni. To wydawnictwo zawiera minimum wiedzy będącej niezbędnym uzbrojeniem. Epoka nieomylnych Wodzów i Nauczycieli przeminęła – miejmy nadzieję, bezpowrotnie – straciły sens również dotychczasowe podziały polityczne. Wchodzimy w nowy etap rozwoju historycznego, który przyniesie nowe podziały. Uczymy się działać w nowych warunkach

góra dokumentu

 

Ostatnia modyfikacja: 05 października 2002